HOT Hạt nhựa nguyên sinh PP J560S

Hạt nhựa nguyên sinh PP J560S

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5
Hạt nhựa nguyên sinh PP J560S
 
MFR (Melt Flow index) = 18 g/10min
Density = 0.9  g/cm3
R-Scale(rockwell hardness) = 95
HÀN QUỐC

Download chi tiết tại đây

Mua hàng
HOT Hạt nhựa nguyên sinh HJ500

Hạt nhựa nguyên sinh HJ500

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Thông số kỹ thuật

Hạt nhựa nguyên sinh PP HJ500

MFR (Melt Flow index) = 11/10min

Density = 0.91  g/cm3

R-Scale(rockwell hardness) = 100

Hãng sản xuất: Hanwha - Hàn Quốc

Download tài liệu Hạt nhựa PP nguyên sinh HJ500 tại đây

Mua hàng
HOT Hạt nhựa nguyên sinh PP HJ400

Hạt nhựa nguyên sinh PP HJ400

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Thông số kỹ thuật

Hạt nhựa nguyên sinh PP HJ400

MFR (Melt Flow index) = 8/10min

Density = 0.91  g/cm3

R-Scale(rockwell hardness) = 100

Hãng sản xuất: Hanwha - Hàn Quốc

Download tài liệu tại đây

Mua hàng
HOT Hạt nhựa nguyên sinh PP K2000

Hạt nhựa nguyên sinh PP K2000

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Thông số kỹ thuật

MFR (Melt Flow index) = 9 g/10min

Xuất sứ: Taiwwan

Hãng sản xuất: Tairipro

Dowload thông số kỹ thuật tại đây!
 
Mua hàng
HOT Hạt nhựa nguyên sinh PP J640

Hạt nhựa nguyên sinh PP J640

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Mã sản phẩm: PP J640

Xuất sứ: Hyosung, Korea

MFR (Melt Flow index) = 10 g/10min

Density = 0.91  g/cm3

R-Scale(rockwell hardness) = 80

Bảng Spec dowload tại đây

Mua hàng
HOT Hạt nhựa nguyên sinh PP BJ750

Hạt nhựa nguyên sinh PP BJ750

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Thông số kỹ thuật 

MFR (Melt Flow index) =  28g/10min

Density = 0.91 g/cm3

R-Scale(rockwell hardness) = 80

Xuất sứ: Hanwha – Korea

Hãng sản xuất: Hanwha

Download sản phẩm tại đây

Mua hàng
HOT Hạt nhựa nguyên sinh PP BJ600

Hạt nhựa nguyên sinh PP BJ600

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Thông số kỹ thuật 

MFR (Melt Flow index) = 15 g/10min

Density = 0.91 g/cm3

R-Scale(rockwell hardness) = 80

Xuất sứ: Hanwha – Korea

Hãng sản xuất: Hanwha

Download sản phẩm tại đây

Mua hàng
HOT Hạt nhựa nguyên sinh PP BJ550

Hạt nhựa nguyên sinh PP BJ550

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Thông số kỹ thuật 

MFR (Melt Flow index) = 12 g/10min

Density = 0.91 g/cm3

R-Scale(rockwell hardness) = 80

Xuất sứ: Hanwha – Korea

Hãng sản xuất: Hanwha

Download sản phẩm tại đây

Mua hàng
HOT Hạt nhựa nguyên sinh PP BJ355

Hạt nhựa nguyên sinh PP BJ355

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Thông số kỹ thuật 

Hạt nhựa nguyên sinh PP BJ355

MFR (Melt Flow index) = 7 g/10min

Density = 0.91 g/cm3

R-Scale(rockwell hardness) = 80

Xuất sứ: Hanwha – Korea

Hãng sản xuất: Hanwha

Download sản phẩm tại đây

Mua hàng