- 0% Hạt nhựa nguyên sinh LDPE FD0474

Hạt nhựa nguyên sinh LDPE FD0474

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Hạt nhựa nguyên sinh LDPE FD0474

Chỉ số chảy (MFI): 4.0 

Nhà sản xuất: QATOFIN

Xuất xứ: QATAR

Bảng Spec Dowload tại đây!

Công dụng: Sản xuất màng fiml, tráng màng, hàng gia dụng

Mua hàng
- 0% Hạt nhựa nguyên sinh HDPE 50100

Hạt nhựa nguyên sinh HDPE 50100

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Chỉ số chảy (MI): 10

Nhà sản xuất: Marlex

Xuất xứ: Singapore

Hãng sản xuất: Chervon Phillips

Bảng Spec download tại đây

Mua hàng
- 0% Hạt nhựa nguyên sinh LDPE 2227K

Hạt nhựa nguyên sinh LDPE 2227K

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5
 • Chỉ số chảy (MFR): 4
 • Xuất xứ: Ả rập Xê út
 • Hãng sản xuất: Basell
 • Bảng Spec Dowload tại đây
Mua hàng
- 0% Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE Q2018H

Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE Q2018H

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE Q2018H

Chỉ số chảy (MFI): 2.0 - Có phụ gia

Nhà sản xuất: QATOFIN

Xuất xứ: QATAR

Bảng Spec Dowload tại đây!

Công dụng: Sản xuất màng fiml, tráng màng, hàng gia dụng

Mã thay thế LLDPE: 218WJ, 219ZJ, FD21HS..

Mua hàng
- 0% Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE L1220F

Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE L1220F

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5
Mua hàng
- 0% Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE UF1002EN

Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE UF1002EN

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE UF1002EN

 • Chỉ số chảy (MFR): 2.0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Hãng sản xuất: LGCHEM
 • Bảng Spec Dowload tại đây!
Mua hàng
- 0% Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE 218BJ

Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE 218BJ

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE 218BJ

 • Chỉ số chảy (MFR): 2.0
 • Xuất xứ: Ả rập xê út
 • Hãng sản xuất: SABIC
 • Bảng Spec Dowload tại đây!
Mua hàng
- 0% HẠT NHỰA NGUYÊN SINH LDPE HP2023JN

HẠT NHỰA NGUYÊN SINH LDPE HP2023JN

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5
 • Chỉ số chảy (MFR): 2.0
 • Xuất xứ: Ả rập Xê út
 • Hãng sản xuất: SABIC
 • Bảng Spec Dowload tại đây
Mua hàng
- 0% Hạt nhựa nguyên sinh HDPE BU7100

Hạt nhựa nguyên sinh HDPE BU7100

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5
 • Chỉ số chảy (MI): 10
 • Nhà sản xuất: LOTTE
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Bảng Spec download tại đây
 • Bảng MSDS download tại đây
Mua hàng