- 0% Hạt nhựa nguyên sinh PP R1001N

Hạt nhựa nguyên sinh PP R1001N

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Hạt nhựa nguyên sinh PP R1001N

MFR (Melt Flow index) = 65g/10min

Density = 0.90 g/cm3

R-Scale(rockwell hardness) = 90

Hãng sản xuất: Hyosung - Hàn Quốc

Bảng TDS dowload tại đây

Bảng MSDS dowload tại đây

Mua hàng
- 0% Hạt nhựa nguyên sinh PP R901N

Hạt nhựa nguyên sinh PP R901N

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Hạt nhựa nguyên sinh PP R901N

MFR (Melt Flow index) = 45g/10min

Density = 0.90 g/cm3

R-Scale(rockwell hardness) = 80

Hãng sản xuất: Hyosung - Hàn Quốc

Bảng TDS dowload tại đây

Bảng MSDS dowload tại đây

Mua hàng
- 0% Hạt nhựa nguyên sinh PP UR345RU

Hạt nhựa nguyên sinh PP UR345RU

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5
MFR (Melt Flow index) = 24g/10min
Density = 0.9 g/cm3
R-Scale(rockwell hardness) = 90
Hãng sản xuất: Daelim Basell - Hàn Quốc
Bảng Spec dowload tại đây
Mua hàng
- 0% Hạt nhựa nguyên sinh PP R601N

Hạt nhựa nguyên sinh PP R601N

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Hạt nhựa nguyên sinh PP R601N

MFR (Melt Flow index) = 12g/10min

Density = 0.9 g/cm3

R-Scale(rockwell hardness) = 90

Hãng sản xuất: Hyosung - Hàn Quốc

Bảng TDS dowload tại đây

Bảng MSDS dowload tại đây

Mua hàng
- 0% Hạt nhựa nguyên sinh PP R801N

Hạt nhựa nguyên sinh PP R801N

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Hạt nhựa nguyên sinh PP R801N

MFR (Melt Flow index) = 30g/10min

Density = 0.9 g/cm3

R-Scale(rockwell hardness) = 90

Hãng sản xuất: Hyosung - Hàn Quốc

Bảng TDS dowload tại đây

Bảng MSDS dowload tại đây

Mua hàng
- 0% Hạt nhựa nguyên sinh PP YR5053

Hạt nhựa nguyên sinh PP YR5053

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Hạt nhựa nguyên sinh PP YR5053

MFR (Melt Flow index) = 18g/10min

Hãng sản xuất: Daelim Basell - Hàn Quốc

Bảng TDS dowload tại đây

Bảng MSDS dowload tại đây

Mua hàng
- 0% Hạt nhựa nguyên sinh PP P208

Hạt nhựa nguyên sinh PP P208

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

HẠT NHỰA NGUYÊN SINH PP P208

Mã sản phẩm: PP P208

Xuất sứ: Mitsubishi, Japan

MFR (Melt Flow index) = 16-18 g/10min

Density = 0.6  g/cm3

R-Scale(rockwell hardness) = 85

Download tài liệu tại đây

Mua hàng
- 0% Hạt nhựa nguyên sinh PP R701N

Hạt nhựa nguyên sinh PP R701N

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

MFR (Melt Flow index) = 20g/10min

Density = 0.9 g/cm3

R-Scale(rockwell hardness) = 90

Hãng sản xuất: Hyosung - Hàn Quốc

Bảng TDS dowload tại đây

Bảng MSDS dowload tại đây

Mua hàng
- 0% HẠT NHỰA NGUYÊN SINH PP R370Y

HẠT NHỰA NGUYÊN SINH PP R370Y

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

HẠT NHỰA NGUYÊN SINH PP R370Y

MFR (Melt Flow index) = 18 g/10min

Density = 0.9  g/cm3

R-Scale(rockwell hardness) = 95

Hãng sản xuất: SK

Xuất xứ: Hàn Quốc

Download SPEC tại đây!

Mua hàng