- 0% Hạt nhựa EVA E282PV

Hạt nhựa EVA E282PV

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Thương hiệu: HANWHA

Nguồn gốc xuất xứ: HÀN QUỐC

Chỉ số chảy (MI): 25

Thành phần VA: 28%

Thông số kỹ thuật DOWLOAD Tại đây

Mua hàng
- 0% Hạt nhựa nguyên sinh EVA 1533

Hạt nhựa nguyên sinh EVA 1533

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Hạt nhựa nguyên sinh EVA 1533

Thương hiệu: HANWHA

Nguồn gốc xuất xứ: HÀN QUỐC

Chỉ số chảy (MI): 25

Thành phần VA: 33%

Thông số kỹ thuật DOWLOAD Tại đây!

Mua hàng
- 0% Hạt nhựa nguyên sinh EVA 7470M

Hạt nhựa nguyên sinh EVA 7470M

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Hạt nhựa nguyên sinh EVA 7470M

Thương hiệu: TAISOX

Nhà sản xuất: FORMOSA

Nguồn gốc xuất xứ: Đài Loan

Chỉ số chảy (MI): 7.5

Thành phần VA: 26%

Dowload thông số kỹ thuật tại đây

Mua hàng
- 0% Hạt nhựa nguyên sinh EVA 33045

Hạt nhựa nguyên sinh EVA 33045

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Hạt nhựa nguyên sinh EVA 33045

Thương hiệu: LG CHEM

Nguồn gốc xuất xứ: HÀN QUỐC

Chỉ số chảy (MI): 45

Thành phần VA: 33%

Thông số kỹ thuật DOWLOAD Tại đây

Mua hàng
- 0% HẠT NHỰA NGUYÊN SINH EVA LVS430

HẠT NHỰA NGUYÊN SINH EVA LVS430

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Mã hạt nhựa: EVA LVS430 LOTTE

Thương hiệu: SÉETEC

Nhà sản xuất: LOTTE

Nguồn gốc xuất xứ: Hàn Quốc

Chỉ số chảy (MI): 2.5

Thành phần VA: 19%

Thông số kỹ thuật DOWLOAD Tại đây

Mua hàng
- 0% HẠT NHỰA NGUYÊN SINH EVA ES28005

HẠT NHỰA NGUYÊN SINH EVA ES28005

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Hạt nhựa nguyên sinh EVA ES28005

Thương hiệu: LG CHEM

Nguồn gốc xuất xứ: HÀN QUỐC

Chỉ số chảy (MI): 5

Thành phần VA: 28%

Thông số kỹ thuật DOWLOAD Tại đây

Mua hàng
- 0% HẠT NHỰA NGUYÊN SINH EVA 7350M

HẠT NHỰA NGUYÊN SINH EVA 7350M

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Hạt nhựa nguyên sinh EVA 7350M

Thương hiệu: TAISOX

Nhà sản xuất: FORMOSA

Nguồn gốc xuất xứ: Đài Loan

Chỉ số chảy (MI): 2.5

Thành phần VA: 18%

Dowload thông số kỹ thuật tại đây

Mua hàng
- 0% HẠT NHỰA NGUYÊN SINH EVA 2518CO

HẠT NHỰA NGUYÊN SINH EVA 2518CO

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Mã hạt nhựa: EVA 2518 CO HANWHA

Thương hiệu: SIPCHEM

Nhà sản xuất: HANWHA

Nguồn gốc xuất xứ: HÀN QUỐC

Chỉ số chảy (MI): 2.5

Thành phần VA: 18%

Mua hàng