- 0% HẠT NHỰA NGUYÊN SINH LDPE HP2023JN

HẠT NHỰA NGUYÊN SINH LDPE HP2023JN

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5
 • Chỉ số chảy (MFR): 2.0
 • Xuất xứ: Ả rập Xê út
 • Hãng sản xuất: SABIC
 • Bảng Spec Dowload tại đây
Mua hàng
- 0% Hạt nhựa nguyên sinh LDPE HP0724NN

Hạt nhựa nguyên sinh LDPE HP0724NN

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5
 • Chỉ số chảy (MFR): 0.75
 • Xuất xứ: Ả RẬP XÊ ÚT
 • Hãng sản xuất: SABIC - Ả RẬP XÊ ÚT
 • Bảng Spec Dowload tại đây!
Mua hàng
- 0% Hạt nhựa nguyên sinh LDPE LD150BW

Hạt nhựa nguyên sinh LDPE LD150BW

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Hạt nhựa nguyên sinh LDPE LD150BW

 

Mua hàng
- 0% Hạt nhựa nguyên sinh LDPE C150Y

Hạt nhựa nguyên sinh LDPE C150Y

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Hạt nhựa nguyên sinh LDPE C150Y

 • Chỉ số chảy (MFR): 5
 • Xuất xứ: MALAYSIA
 • Hãng sản xuất: PETLIN
 • Bảng Spec Dowload tại đây
Mua hàng
- 0% Hạt nhựa LDPE LF512

Hạt nhựa LDPE LF512

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Hạt nhựa LDPE LF512 

 • Chỉ số chảy (MFR): 4
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Hãng sản xuất: Titan Lotte
 • Bảng Spec Dowload tại đây
Mua hàng
- 0% HAT NHỰA NGUYÊN SINH LDPE HP4024WN

HAT NHỰA NGUYÊN SINH LDPE HP4024WN

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Thông số kỹ thuật:

Hạt nhựa nguyên sinh LDPE HP4024WN

 • Chỉ số chảy (MFR): 4
 • Xuất xứ: Ả rập Xê út
 • Hãng sản xuất: SABIC
 • Bảng Spec Dowload tại đây
Mua hàng
- 0% HAT NHỰA NGUYÊN SINH LDPE 2427K

HAT NHỰA NGUYÊN SINH LDPE 2427K

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Thông số kỹ thuật:

Hạt nhựa nguyên sinh LDPE 2427K

 • Chỉ số chảy (MFR): 4
 • Xuất xứ: Ả rập Xê út
 • Hãng sản xuất: Basell
 • Bảng Spec Download tại đây
Mua hàng
- 0% HAT NHỰA NGUYÊN SINH LDPE 2427H

HAT NHỰA NGUYÊN SINH LDPE 2427H

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Thông số kỹ thuật:

Hạt nhựa nguyên sinh LDPE 2427H

 • Chỉ số chảy (MFR): 1.9
 • Xuất xứ: Ả rập Xê út
 • Hãng sản xuất: Basell
 • Bảng Spec Download tại đây
Mua hàng
HOT HAT NHỰA NGUYÊN SINH LDPE 4025AS

HAT NHỰA NGUYÊN SINH LDPE 4025AS

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Thông số kỹ thuật:

Hạt nhựa nguyên sinh LDPE 4025AS

 • Chỉ số chảy (MFR): 4
 • Xuất xứ: Ả rập Xê út
 • Hãng sản xuất: TASNEE
 • Bảng Spec Dowload tại đây
Mua hàng