HOT Hạt nhựa nguyên sinh ABS SD-0150W

Hạt nhựa nguyên sinh ABS SD-0150W

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Thông số kỹ thuật

 • Chỉ số MI: 1.1
 • Hãng sản xuất: LOTTE
 • Xuất sứ: Hàn Quốc

Download tài liệu tại đây

Mua hàng
HOT Hạt nhựa nguyên sinh ABS PA-777D

Hạt nhựa nguyên sinh ABS PA-777D

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5
 1. Thông số kỹ thuật
 • Chỉ số MI: 5.5
 • Hãng sản xuất: CHIMEL
 • Xuất sứ: Đài Loan

Download sản phẩm tại đây

Mua hàng
HOT Hạt nhựa nguyên sinh ABS PA 757

Hạt nhựa nguyên sinh ABS PA 757

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Thông số kỹ thuật

 • Chỉ số MI: 1.6
 • Hãng sản xuất: CHIMEL
 • Xuất sứ: Đài Loan
 • Download tài liệu tại đây
Mua hàng
HOT Hạt nhựa nguyên sinh ABS AG15A1

Hạt nhựa nguyên sinh ABS AG15A1

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

 Thông số kỹ thuật

 • Chỉ số MI: 17g/110min
 • Độ cứng: 110(R)
 • Hãng sản xuất: Formosa
 • Xuất sứ: Đài Loan
 • Download tài liệu tại đây
Mua hàng
HOT Hạt nhựa nguyên sinh ABS HI121H

Hạt nhựa nguyên sinh ABS HI121H

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Thông số kỹ thuật

 • Chỉ số MI: 23
 • Hãng sản xuất: LG
 • Xuất sứ: Hàn Quốc

Download tài liệu tại đây!

Mua hàng
HOT Hạt nhựa nguyên sinh ABS GP22

Hạt nhựa nguyên sinh ABS GP22

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

 1.Thông số kỹ thuật

 • Chỉ số MI: 19
 • Hãng sản xuất: Terluran
 • Xuất sứ: Hàn Quốc

Download tài liệu tại đây

Mua hàng
HOT Hạt nhựa nguyên sinh ABS 750SW

Hạt nhựa nguyên sinh ABS 750SW

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Thông số kỹ thuật

 • Chỉ số MI: 38
 • Hãng sản xuất: Kumho Petrochemical
 • Xuất sứ: Hàn Quốc

Download tài liệu tại đây 

Mua hàng