- 0% Hạt nhựa nguyên sinh HDPE 6888

Hạt nhựa nguyên sinh HDPE 6888

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Hạt nhựa nguyên sinh HDPE 6888

 • Chỉ số chảy (MI):10
 • Nhà sản xuất: EQUATE
 • Xuất xứ: Cô Oét
 • Bảng thông số kỹ thuật download tại đây
Mua hàng
- 0% HẠT NHỰA NGUYÊN SINH HDPE - 17450N

HẠT NHỰA NGUYÊN SINH HDPE - 17450N

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Hạt nhựa nguyên sinh HDPE 17450N

 • Chỉ số chảy (MI): 17
 • Nhà sản xuất: DOW
 • Nguồn gốc xuất xứ: USA
 • Bảng Spec download tại đây
Mua hàng
- 0% HẠT NHỰA NGUYÊN SINH HDPE 9001

HẠT NHỰA NGUYÊN SINH HDPE 9001

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Hạt nhựa nguyên sinh HDPE 9001

 • Chỉ số chảy (MI): 0,05
 • Nhà sản xuất: Formosa
 • Xuất xứ: Taiwan
 • Bảng Spec download tại đây
Mua hàng
HOT HẠT NHỰA NGUYÊN SINH HDPE - 6200

HẠT NHỰA NGUYÊN SINH HDPE - 6200

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Hạt nhựa nguyên sinh HDPE 6200

 • Chỉ số chảy (MI): 0,45
 • Nhà sản xuất: PTT
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảng Spec download tại đây
Mua hàng
- 0% HẠT NHỰA NGUYÊN SINH HDPE 5502

HẠT NHỰA NGUYÊN SINH HDPE 5502

Liên hệ
Rated 5.00 out of 5

Hạt nhựa nguyên sinh HDPE 5502

 • Chỉ số chảy (MI): 0,35
 • Nhà sản xuất: Cynpol Vinmar
 • Xuất xứ: Mỹ
 • Bảng Spec download tại đây
Mua hàng